”MTR försöker släcka glöd med bensin”

Driftsektionen Stockholms tunnelbana och spårvägar uttrycker sitt stöd för de tre kollegor som hotas med avsked.

Vi i syndikalistiska driftsektionen i Stockholms tunnelbana och spårvägar SAC-DSTS vill uttrycka vårt stöd för de tre kollegor på röda linjen som hotas med avsked för att de ska ha uttryckt sig kritiskt mot arbetsköparen i ett slutet internetforum. Vad vi förstått ska det hela handla om uppmaningar till gnetstopp, det vill säga att de anställda inte ska jobba på sina lediga dagar. Vi i SAC-DSTS anser att en sådan uppmaning är både rimlig och ansvarsfull, den som aldrig tar sig tid att vila upp sig kommer med största sannolikhet lätt bli sjuk och kan dessutom innebära en fara i trafiken. Efter vad vi fått höra har MTR posterat ut personal som skall övervaka samtalen i rastlokalen, vi utgår från att det är ett uttryck av dåligt omdöme och inte en totalitär markering men tror att MTR skjuter sig själva i foten om de försöker släcka glöd med bensin. Om MTR har andra anledningar att vidta åtgärder än dem vi fått kännedom om anser vi ändå att ärendet hanterats olämpligt och direkt klumpigt.

 / Driftkommitten SAC-DSTS

Läs mer om konflikten i tidningen Arbetaren.