”Det är i snacket på jobbet man måste börja.”

För tredje året i rad håller Göteborgs LS den populära studiecirkeln ”Bli en arbetsplats-organisatör!” Möt Joel Timmerbacka, en av cirkelledarna.

Joel har haft kontakt med Göteborgs LS sedan han var liten och följde med sina föräldrar i LS tåg på första maj. For ett år sedan, när han arbetade inom socialtjänsten bestämde han sig för att bli medlem.

– Jag kände att det var viktigt att organisera mig. De fackliga traditionerna är ganska svaga i branschen, vilket gör det lätt för arbetsköparna att driva igenom försämringar, säger han.

Som nybliven medlem deltog Joel i studiecirkeln ”Bli en arbetsplatsorganisatör” och träffade medlemmar från andra branscher for att utbyta erfarenheter och tankar.

– Jag tyckte det var skoj att höra om deras vardag och låta mig peppas i kampen på min egen arbetsplats. Det kändes klockrent att identifiera managementstrategier som arbetsköparna använder sig av för att behålla kontrollen över arbetsplatsen och splittra de som jobbar där. Just den typen av strategier märktes så tydligt där jag jobbade då. Han kunde sedan använda kunskaperna från cirkeln på ett konkret satt i sin jobbsituation.

– Vi var förbannade på ledningen och diskuterade som bäst olika strategier för att sätta stopp för dumheter som planerades. Det passade så bra att gå cirkeln då, strategier och diskussioner kunde användas i praktiken typ nästa dag på jobbet. Den tydliga kopplingen mellan teori och praktik som jag upplevde var nog det bästa med cirkeln.

Idag förbereder han sig för att hålla i studiecirkeln som cirkelledare. Han betonar vikten av att erbjuda praktiska verktyg också till medlemmar som ar ensamma syndikalister på arbetsplatsen. 

– I brist på en egen driftsektion tror jag att studiecirklar eller arbete i syndikat blir extra viktigt. Jag hoppas deltagarna ska känna att de går därifrån stärkta i arbetet med att organisera arbetsplatsen. Det är ju där det viktigaste arbetet sker, i anslutning till arbetsplatsen under arbetstid.

Till den som funderar på att delta i studiecirkeln i vår vill Joel hälsa att det faktiskt kan vara en bra start for att få igång diskussioner på jobbet.

– Studierna kan göra det lättare att börja prata om fackliga frågor med arbetskamratern. Det är ju där , i snacket på jobbet som man måste börja, säger han.