Lediga tjänster

Det finns fortfarande vakanta tjänster att söka på centralorganisationen, både i form av förtroendeuppdrag på heltid och vikariat på deltid. Alla vikarier och förtroendevalda erbjuds att arbeta i de nyrenoverade lokalerna i SAC-huset på Sveavägen, nära tunnelbana mitt i centrala i Stockholm, som vi även delar med tidningen Arbetaren, SAAK och Stockholms LS. Man förses med eget skrivbord, tillgång till konferensrum och möteslokaler, dator och annat arbetsmaterial. På SAC tillämpar vi likalön motsvarande 24 600 kronor i månaden. 

För att söka eller ställa frågor: skicka ett mail till valberedningen@sac.se.

Välkommen med din ansökan!

Om vikariaten

Vikariaten är på deltid med flexibla arbetstider och kan skötas på distans för den som inte bor i Stockholm. Det går även att kombinera dem om man vill komma upp i en högre anställningsgrad. Den ekonomiska ersättningen är motsvarande heltid 24 600 kronor i månaden före skatt. Sökande bör ha erfarenhet av liknande arbete (ideellt eller professionellt) men formell utbildning är inget krav.

De vakanta posterna är:

Ett vikariat på 10 % under sex månader för att arbeta med att arrangera SAC:s branschkonferenser. I arbetet ingår bland annat bokning av lokaler, kommunikation med deltagare och föreläsare, inköp av material, med mera. 

Ett vikariat på 10% under sex månader för att arbeta med SAC:s kvinnokonferens. I arbetet ingår bland annat bokning av lokaler, kommunikation med deltagare och föreläsare, inköp av material, med mera. 

Ett vikariat på 10% under sex månader för att understödja Rättskommittén med administration. I arbetet ingår bland annat att ta emot ärenden, hålla kontakt med medlemmar, LS och förhandlare, med mera.

Ett vikariat på 10% under sex månader för att ge LS stöd med arbetsrättslig rådgivning. 

 

Så här ansöker du:

Ansökningarna kan skickas in löpande till valberedningen till och med den 15 januari 2017. Valberedningen svarar gärna på frågor angående uppdragen. I din ansökan ska följande anges: 

• Om du är medlem i en LS av SAC och hur länge du varit medlem.

• Ålder.

• Nuvarande arbete eller studier.

• För uppdraget relevanta tidigare arbeten och studier.

• Uppdrag och genomförda utbildningar inom organisationen, pågående och tidigare.

• För uppdraget relevanta övriga meriter och erfarenheter.

• Eventuell tillhörighet i politiskt parti och andra föreningar.

• Det är också viktigt att få en bild av varför du söker just det aktuella uppdraget och vad du vill och kan bidra med.

 

Om förtroendeuppdragen:

Uppdragen sträcker sig till och med hösten 2018. Samtliga funktionärer på SAC:s sekretariat har ansvar för att sekretariatet hålls öppet och att telefontiderna är bemannade. Funktionärsuppdragen är normalt på 100 procent och den ekonomiska ersättningen är 24 600 kronor i månaden före skatt). Valberedningen är dock öppen för önskemål och anpassning om stationeringsort och anställningsgrad. I alla uppdrag ingår visst kvälls- och helgarbete samt resor.

De vakanta posterna är:

Generalsekreterare
Spindeln i nätet! Du sköter daglig administration på sekretariatet, har personalansvar och håller kontakten med LS och distrikt. Vid behov är du organisationens ansikte utåt i media. Meriter: Du ska kunna planera, samarbeta och inspirera, vara en god kommunikatör och relationsbyggare. Du har erfarenhet av att skriva allt ifrån rapporter till debattartiklar, hantera media och ha goda organisatoriska kunskaper.

Facklig samordnare (FS)
FS ansvarar för samordning av organisationens centrala fackliga verksamhet. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för SAC:s rättshjälp, stridsunderstöd och centrala varsel. I uppdraget ingår även att driva ärenden i domstol och att stödja lokala förhandlare och organisatörer. Du har fördjupad kunskap i kollektiv och individuell arbetsrätt samt juridisk förhandlingsteknik. Du har erfarenhet av att företräda andra och driva fackliga ärenden. Du bör ha en universitetsutbildning eller motsvarande inom juridik/arbetsrätt. Då du fungerar som stöd för medlemmar i konflikt är det viktigt att du är trygg, stabil och lyhörd i ditt sätt.

Kassör
Kassören har ansvar för organisationens ekonomi samt medlemsregistret. Kassören rapporterar löpande till AU och CK hur budgeten följs samt övriga frågor kring organisationens ekonomi och medlemsförhållanden, tar fram ekonomiska underlag för beslut, upprättar bokslut och sammanställer organisationens samlade årsredovisning. Uppdraget innefattar även att fungera som VD och företräda organisationens bolag gentemot externa aktörer som banker och fastighetsförvaltare etc. Sökande bör ha goda erfarenheter av budget, bokföring och redovisningsarbete samt gärna organisatoriska kunskaper då uppdraget även innefattar en stödfunktion för övriga kassörer och administratörer på alla nivåer inom federationen. Gärna formell utbildning som redovisningsekonom eller motsvarande men inget krav.

 

Så här ansöker du:

Ansökningarna kan skickas in löpande till valberedningen till och med den 15 januari 2017. Valberedningen svarar gärna på frågor angående uppdragen. För att vara valbar ska du ha obrutet medlemskap i SAC de senaste två åren. Endast en befattning får samtidigt sökas av varje person. I din ansökan ska följande anges:

• Vilken LS du är medlem i och om du tidigare varit med i en annan LS.

• Hur länge du varit medlem.

• Ålder.

• Nuvarande arbete eller studier.

• För uppdraget relevanta tidigare arbeten och studier.

• Uppdrag och genomförda utbildningar inom organisationen, pågående och tidigare.

• För uppdraget relevanta övriga meriter och erfarenheter.

• Tillhörighet i politiskt parti och andra föreningar.

• Det är också viktigt att få en bild av varför du söker just det aktuella uppdraget och vad du vill och kan bidra med.