Minns Björn Söderberg

Den 12 oktober är det 10 år sedan syndikalisten Björn Söderberg attackerades i sitt hem och mördades av nazister. Vi högtidlighåller hans minne med en manifestation måndagen 12 oktober. Samling på Medborgarplatsen kl. 18.00.

Bakgrunden till mordet var att Björn hade agerat öppet och konsekvent mot främlingsfientlighet och nazism på sin arbetsplats. Under en tidsperiod som följde strömmade protester mot mordet in till Stockholms Lokala Samorganisation. Tiotusentals människor samlades på olika platser i landet för att uttrycka sin avsky mot dådet. Representanter för samtliga riksdagspartier deltog i manifestationen på Medborgarplatsen.

Nästan 70 % av Sveriges befolkning ville efter mordet förbjuda nazistiska organisationer. Men idag kan vi se, i vårt allt hårdare klassamhälle, att det finns ett sakta ökande stöd för en smygande främlingsfientlighet. Splittringen av arbetarnas solidaritet tar sig ofta sådana uttryck.

Samtidigt förs fortfarande en daglig kamp mot främlingsfientlighet av olika slag på skolor och arbetsplatser runt om i landet, en kamp som sällan eller aldrig märks av i medierna. Många visar dagligen civilkurage i ett öppet avståndstagande mot rasism och fascism.

Vi uppmanar alla att enade samlas för att manifestera:'

- att vi är fler än fascisterna någonsin kommer att vara!
- att vi är starkare än de någonsin kommer att vara!
- att vi inte glömmer Björn Söderberg!

Vi ger aldrig vika för fascister – ¡No Pasarán!

Stockholm LS av SAC – Syndikalisterna

Kom på manifestationen måndag 12 oktober!

• Samling kl. 18.00 på Medborgarplatsen.
• Avmarsch kl. 19.00 till La Mano.
• Avslutning vid La Mano på Katarinavägen ca kl. 20.30.
Sprid gärna denna uppmaning genom att sätta upp den där du finner lämpligt.