Regionala skyddsombud

Om du jobbar på en arbetsplats där det saknas lokalt skyddsombud kan du vända dig till SAC:s regionala skyddsombud. Vi vet att det är du och arbetskamraterna som bäst vet vilka arbetsmiljöproblem som finns på jobbet och att det också är ni - personalgruppen som helhet - som har bäst förutsättningar att se till att arbetsköparen tar sitt ansvar.

<<Tillbaka

Du och arbetskamraterna kan därför använda SAC:s regionala skyddsombud (RSO) som ett verktyg för att själva få till förbättringar av arbetsmiljön. Ni tar kontakt och berättar om problemen som behöver åtgärdas och diskuterar tillsammans med skyddsombudet och er LS hur ni kan gå till väga.

Två arbetskamrater i fikarummet

Skyddsombudet har rätt enligt Arbetsmiljölagen att bland annat:

  • Besöka arbetsplatsen.
  • Prata med hela personalen och göra undersökningar av arbetsmiljön.
  • Begära ut information från cheferna som rör arbetsmiljöproblem.
  • Medverka i chefernas planering som rör arbetsmiljöfrågor.
  • Ställa formella krav på åtgärder som arbetsköparen måste svara på.
  • Be Arbetsmiljöverket inspektera förhållandena om arbetsköparen inte ger tillfredsställande svar.

SAC utbildar regionala skyddsombud i en RSO-utbildning av certifierade handledare.

Nästa utbildning för regionala skyddsombud kommer att hållas 4 juni, 2021. Det krävs att du tidigare har gått SAC:s BAM-utbildning eller en motsvarande utbildning för exempelvis Prevent. För att anmäla dig till den tryck här!

Arbetsmiljöproblem på jobbet? Kontakta SAC:s regionala skyddsombudsverksamhet på rso@sac.se så hjälper vi dig få kontakt med ditt regionala skyddsombud.

FAKTA: Regionala skyddsombud

På alla arbetsplatser där LS har minst en medlem och det saknas en så kallad skyddskommitté (en arbetsmiljögrupp bestående av lokala skyddsombud, personalrepresentanter och chefer), har SAC:s regionala skyddsombud samma befogenheter som ett vanligt skyddsombud. På många arbetsplatser är motståndet mot organisering stort. Då kan regionala skyddsombud vara en fördel eftersom de inte kan få sparken eller svartlistas.