Lokala skyddsombud

Ett skyddsombud företräder arbetarna på en arbetsplats i frågor som rör arbetsmiljön. Det innebär att man verkar för en bra arbetsmiljö, fysisk, social och organisatorisk, utifrån Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). På en arbetsplats med mer än fem anställda så ska ett skyddsombud utses.

<<Tillbaka

SAC utbildar skyddsombud genom en egen BAM-utbildning med certifierade handledare. (BAM=Bättre arbetsmiljö). Vi strävar efter att ett skyddsombud så långt som möjligt ska vara ett verktyg för personalgruppens gemensamma krav. Det som skiljer uppdraget som skyddsombud från andra fackliga uppdrag är att skyddsombudet företräder alla anställda på arbetsplatsen och inte bara medlemmar i LS.

Illustration visar arbetare i olika branscher

Nästa BAM-utbildning kommer hållas 1-3 juni, 2021 i Stockholm. Tryck här för att anmäla dig!
Tryck här för information om kursen som du kan ge till din arbetsköpare.
Om du har frågor om kursen kontakta studieorganisatören på studier@sac.se.

Uppdraget styrs av 6:e kapitlet i Arbetsmiljölagen

FAKTA: Arbetsmiljölagen, 6 kapitlet 2 § 2 §

På ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud). Skyddsombud ska utses även på ett annat arbetsställe, om arbetsförhållandena kräver det. För skyddsombud bör ersättare utses. Skyddsombud utses av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna. För ett arbetsställe där sådan skyddskommitté som avses i 8 § inte har tillsatts får en lokal avdelning inom ett förbund eller en med sådan avdelning jämförlig sammanslutning av arbetstagare utse ett skyddsombud utanför kretsen av arbetstagarna på arbetsstället (regionalt skyddsombud). Rätten att utse ett regionalt skyddsombud gäller endast om avdelningen eller sammanslutningen har någon medlem på arbetsstället. Bestämmelser om hur skyddsombud på fartyg ska utses finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364). Lag (2009:870).