Arbetsmiljöutbildning

<<Tillbaka

Alla som arbetar har rätt till en god arbetsmiljö!

Det kan tyckas självklart, men utgångspunkten är inte en självklarhet för alla. Vi ser mer och mer hur arbetsmiljön är något som gärna tummas på där andra intressen går före. Att agera fackligt i dag är för många förknippat med en risk, inte bara för anställningen utan också för hälsan.

Det är inte bara den förslummade arbetsmarknaden, där arbetsmiljön alltid är på undantag, utan även statliga myndigheter, förskolor, vårdcentraler, kommunal verksamhet, restauranger, ja listan kan göras hur lång som helst.

Arbetare som cyklar

Vi satsar på utbildningar för skyddsombud, regionala och lokala, för att ge arbetare förutsättningar att kräva sin rätt till en god arbetsmiljö. Skyddsombud har inom ramen för sina uppdrag rätt till betald ledighet för att delta i utbildningar. Utgångspunkten är att arbetsgivaren skall ge skyddsombudet förutsättningarna för att de skall få de kunskaper som krävs för sin roll.  

SAC har två utbildningar för skyddsombud. En grundutbildning på tre dagar ger kunskaper inom arbetsmiljörätten, orientering i föreskrifterna och skyddsombudets praktiska verktyg för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där tonvikten ligger i hur vi som skyddsombud engagerar våra kollegor i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen bekostas av arbetsköparen i de fall du är skyddsombud. Utbildningen hålls av handledare som är certifierade av Prevent.

Illustration som visar en symbol för skyddsombud och fem figurer

Vill du gå SAC:s grundutbildning för skyddsombud?

Nästa BAM-utbildning kommer hållas 7-9 juni 2022 i Stockholm. Tryck här för att anmäla dig!
 Tryck här för information om kursen som du kan ge till din arbetsköpare.
 Om du har frågor om kursen kontakta studieorganisatören på studier@sac.se.

Som påbyggnadsutbildning finns en utbildning för regionala skyddsombud. Det är en en-dagsutbildning som främst riktar sig till lokalorganisationernas förtroendevalda. Den förutsätter att du har gått SAC:s grundutbildning för skyddsombud eller motsvarande BAM-utbildning av annan utbildningsinstans. I utbildningen lär vi oss hur vi kan arbeta praktiskt som regionala skyddsombud för att stötta upp kollektiva processer på arbetsplatser där det inte redan finns en skyddsombudsverksamhet. Regionala skyddsombud har tillträde till alla mindre arbetsplatser med färre än 50 arbetare där det inte redan finns skyddsombud.

Regionala skyddsombud

Som påbyggnadsutbildning finns en utbildning för regionala skyddsombud. Det är en endags-utbildning som främst riktar sig till lokalorganisationernas förtroendevalda. Den förutsätter att du har gått SAC:s grundutbildning för skyddsombud eller motsvarande BAM-utbildning av annan utbildningsinstans. I utbildningen lär vi oss hur vi kan arbeta praktiskt som regionala skyddsombud för att stötta upp kollektiva processer på arbetsplatser där det inte redan finns en skyddsombudsverksamhet. Regionala skyddsombud har tillträde till alla mindre arbetsplatser med färre än 50 arbetare där det inte redan finns skyddsombud.

Vill du gå SAC:s fortbildning för regionala skyddsombud?

När nästa utbildning för regionala skyddsombud kommer att hållas är inte klart. Det krävs att du tidigare har gått SAC:s BAM-utbildning eller en motsvarande utbildning för exempelvis Prevent.