Sekreterare på SAC:s sekretariat

SAC söker en sekreterare på 50% mellan april och september 2018. Det är ett avlönat uppdrag som passar den som gillar att skriva mycket och alla förtroendevalda erbjuds att arbeta i SAC-huset i centrala Stockholm. Du som söker måste vara medlem i LS av SAC.  

Uppdraget som SAC:s generalsekreterare har varit vakant sedan hösten 2015 och det har medfört att vissa viktiga arbetsuppgifter blivit eftersatta, bland annat utvecklingen av hemsidan och sammanställandet av SAC:s verksamhetsberättelser och protokoll. Därför har Centralkommittén beslutat att tillsätta en tidsbegränsad projektanställning som sekreterare under 2018. Sekreteraren kommer arbeta både självständigt och i tätt samarbete med sekretariatets funktionärer, centralkommittén och webbkommittén.

Om uppdraget

Arbetsbeskrivning
Sekreteraren kommer arbeta med i huvudsak fem områden i denna prioritetsordning:

1. Att tillsammans med informationsorganisatören och webbkommittén redigera, revidera och likforma texter på SAC:s hemsida. Målet är att få texter av högre kvalité som ännu bättre informerar och lockar till medlemskap.

2. Att sammanställa SAC:s verksamhetsberättelser enligt en mall för åren 2015-2017.

3. Att närvara på centralkommitténs samtliga möten och skriva protokoll.

4. Lägga upp protokoll från centralkommitténs möten samt kongresserna på SAC:s hemsida. (Enligt kongressbeslut 2015 F3 ”Kongressprotokoll och SAC:s hemsidas insida”).

5. Att sammanställa SAC:s verksamhetsberättelser från åren 2002-2016. (Enligt kongressbeslut 2015 C2 ”Utveckla SAC:s verksamhetsberättelser”).

Kvalifikationer
Ingen speciell utbildning krävs, men du som söker ska ha erfarenhet av att författa text i olika former, till exempel copywriting, reklam, rapporter, protokoll, verksamhetsberättelser, pressmeddelanden eller artiklar. Du ska kunna uttrycka dig mycket väl i skrift och kunna entusiasmera andra med ditt skrivande. Du ska ha en grundläggande förståelse av hur man kommunicerar effektivt på nätet och ha goda kunskaper om SAC och våra värderingar. Du som söker måste vara medlem i LS av SAC.

Övriga meriter
Det är meriterande om du har en skrivarutbildning eller utbildning/erfarenhet av strategisk kommunikation på webben. Erfarenhet av att arbeta med copywriting och utveckling av hemsidor är också meriterande.  

Övrigt
Som sekreterare är det viktigt att du kan planera och är en god informatör. Det är viktigt att du kan hålla reda på stora mängder material och anpassa dina texter efter olika målgrupper.

Anställningsvillkor

Anställningen är en projektanställning på 50% fördelat på 6 månader (april-september 2018). Arbetstiderna är flexibla och diskuteras fram i samråd med centralkommittén. Visst helgarbete ingår då centralkommitténs möten ofta är förlagda på helgerna. Det går att utföra arbetet från annan ort, men du som söker måste ha möjlighet att resa till Stockholm regelbundet för en introduktionsdag och andra arbetsmöten. Du ersätts för resor och boendekostnader enligt SAC:s resepolicy.  

Som projektanställd i SAC ersätts du med kongressbeslutade 13 000 kronor per månad (motsvarande 26 000 kronor för heltid). Som projektanställd erbjuds du att arbeta i SAC-huset på Sveavägen 98, nära tunnelbana mitt i centrala i Stockholm. Du förses med eget skrivbord, tillgång till konferensrum och möteslokaler, dator och annat arbetsmaterial. Du kommer få all behövlig uppbackning av organisationen för att känna trygghet i uppdraget. 

Ansökan

Du som söker måste vara medlem i LS av SAC. I ansökan ska anges vilket LS du tillhör, hur länge du varit medlem samt din ålder. Vidare anges yrke eller inom vilket område du arbetar, tillhörighet i politiskt parti och ideella föreningar samt relevant erfarenhet för uppdraget. Det är också viktigt att få en bild av varför du söker just detta uppdrag och vad du vill och kan bidra med.

Skicka ansökan med meritförteckning senast den 1 mars till sekretariatet@sac.se eller SAC, Box 6507, 113 83 Stockholm.

Vi svarar gärna på frågor angående uppdraget. Ring eller maila till:

Sebastian Sköldén, centralkommittén
070-665 44 66
Sebastian.alm@sac.se 

Fanny Hökby, informationsorganisatör
08-522 45 639
fanny.hokby@sac.se